dijous, 16 de novembre del 2017

El voluntariat del Pirenaic

Escrit publicat al Butlletí 480 del Club Excursionista Pirenaic (Octubre, 2017).


Sembla una redundància parlar de voluntariat en el si d’una entitat com el Club Excursionista Pirenaic. Voluntariat i associacionisme són dos àmbits que van estretament lligats. El dia a dia del Pirenaic es tira endavant gràcies a la col·laboració altruista dels membres de la Junta Directiva, els responsables de les diferents seccions i els socis que preparen sortides i activitats, tot plegat coordinat amb el suport de Secretaria.

Però existeix una altra mena de voluntariat que mira portes enfora del Club i que s’ha recuperat en els darrers anys gràcies a un parell d’activitats que s’han incorporat de manera regular a les nostres activitats.

D’una banda, la col·laboració amb l’Associació d’Entitats Excursionistes del Barcelonès (AEEB), entitat de la qual el Pirenaic és membre des de fa anys i que des del 2013 ha intensificat la col·laboració amb la proposta de caminades per als cicles del Naturtresc i del Barnatresc, així com l’aportació de voluntaris per a la Caminada Internacional de Barcelona. El voluntariat dels socis i les sòcies del Pirenaic en aquestes activitats va més enllà de fer de control de pas el dia de la caminada. Permet conèixer altres realitats i experiències que reverteixen en la mateixa entitat a la vegada que es recupera el sentit de col·lectiu i la capacitat d’organització del Club.


Un altre àmbit en el qual alguns socis del Club han col·laborat en els darrers anys és en el manteniment de la senyalització de trams del GR-11 i el sender transfronterer al Pallars Sobirà. Amb aquesta tasca el Club contribueix al manteniment de la xarxa de senders de Catalunya, gestionada per la FEEC, en la qual les entitats excursionistes tenen un paper cabdal.


És just reconèixer la tasca dels socis i sòcies que dediquen el seu temps a fer que les activitats de l’entitat rutllin, i també de tothom qui s’implica en l’organització d’activitats que beneficien el col·lectiu. Sense la seva implicació i compromís no seria factible la realització de caminades populars o el manteniment d’una xarxa de senders, i molt menys l’activitat regular del Club.


Prou ho sabem quan participem en una caminada o recorrem un tram de sender, són feines impagables i que es realitzen de manera altruista. Com a entitat és cabdal cuidar i mantenir aquest gran valor que és el voluntariat.