#mainada

Apunts sobre la vida en família: activitats, jocs i excursions amb la mainada, però també reflexions i aprenentatges al voltant de l'experiència de ser pare.